EN

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах

Жендерийн үндэсний хорооны цахим хуудас

Бодлого, баримт бичиг

     Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны "Барилга, хот байгуулалтын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого" тушаалтай танилцах бол энд дарна уу.

Төлөвлөгөө

Дээш буцах