EN

Хаяг олгох дараалал

Гудамж, талбайд нэр өгөх, өөрчлөх, нэрэмжит болгох

Хаягийн зураг зохиох, баталгаажуулах

Хаяг олгох үйл ажиллагаа

Дээш буцах