EN

Улсын ГЗБЕТ

   Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө

    Монгол Улсын Засгийн Газрын  2018 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 384 дугаар тоот тушаалаар Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан (Хүснэгт 1). 

Хүснэгт 1. Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө /Засгийн газрын тогтоол/

Актын дугаар

Нэр

Батлагдсан огноо

Үзэх

384

Улсын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай

2018-12-19

Дээш буцах