EN
Даргын мэндчилгээ

Даргын мэндчилгээ

  

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын шинэ цахим хуудсанд тавтай морил.

     Бид салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг цаг алдалгүй түргэн шуурхай, чанартай, бүрэн, хүртээмжтэй хүргэж, төрийн үйлчилгээг цахимаар түгээх ажлын чанарыг сайжруулан, цахим хуудсыг шинэчлээд байна.

Газар зохион байгуулалт, хот байгуулалт, геодези, зураг зүй, орон зайн мэдээллийн менежмент, төрийн архивын талаарх мэдлэг, мэдээлэл, үйл явцыг системтэйгээр авч, салбарын эрхэлж буй цахим үйлчилгээ, системүүдтэй шууд холбогдох боломжтой.

      Иргэн, хуулийн этгээд газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, кадастрын зураг, гэрээ QR кодоор баталгаажуулан цахимаар 1 минутад үнэгүй авах боломж бүрдсэн бөгөөд нийт 2,700,000 иргэн, сард 750.000 иргэн, өдөрт 7551 иргэн уг системээр үйлчлүүлж байна.

      Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны үйл ажиллагааг цахимжуулж, Egazar.gov.mn цахим системээр дамжуулан улсын ерөнхий шинжээч болон байнгын шинжээч нь захиалгат хянан баталгааны дүгнэлтийг 14 хоногт багтаан цахим хэлбэрээр олгож байна. Мөн газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны тайланг цахим хэлбэрээр байнга хадгалах боломжийг бүрдүүлж, албан бичиг болон цаасан тайлан ирүүлэх шаардлагагүй болсны үр дүнд 30.0 мянган төгрөгийг иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа бүрийн зардлаас хэмнэх нөхцөлийг бүрдүүллээ.

  Иргэн та бүхэн салбарын тухай хэрэгтэй мэдээллээ тогтмол авч бидэнтэй байнга харилцаатай байна гэдэгт итгэлтэй байна.

    

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГА А.ЭНХМАНЛАЙ

Дээш буцах