EN

Газар өмчлөлийн үйл явц

2021 онд улсын хэмжээнд 1352.93 га газрыг 12897 иргэнд өмчлүүлж өссөн дүнгээр нийт 663145 иргэнд 68091.6 га газрыг өмчлүүлсэн. Үүнээс гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар нэг удаа үнэгүй 661910 иргэнд 67992.2 га газрыг, аж ахуйн зориулалтаар үнээр нь 1235 иргэнд 99.4 га газрыг тус тус өмчлүүлсэн байна. Үүнийг хүн амын тоотой харьцуулахад 19.8 хувь нь газар өмчилсөн байна.

Аймаг, нийслэл

Нийт газар өмчлөгч иргэдийн тоо

Өмчлөлд буй газрын нийт хэмжээ /га/

Гэр бүлийн хэрэгцээнд

Аж ахуйн зориулалтаар

Иргэдийн тоо

Газрын хэмжээ /га/

Иргэдийн тоо

Газрын хэмжээ /га/

1

Архангай

17150

1399.9

17136

1394

14

5.9

2

Баян-Өлгий

13661

1548.9

13585

1547.3

75

1.9

3

Баянхонгор

11860

862.0

11840

850.3

20

11.8

4

Булган

15863

2549.1

15862

2544.1

1

5

5

Говь-Алтай

7911

657.0

7884

656.8

24

0.2

6

Говьсүмбэр

9850

1170.6

5199

845.4

2

0.3

7

Дархан-Уул

14571

1606.9

14571

1606.9

4

1.6

8

Дорноговь

20604

3229.0

20604

3229

 

 

9

Дорнод

39704

4448.8

39704

4448.8

 

 

10

Дундговь

17546

1451.2

13447

1164.2

 

 

11

Завхан

9445

892.5

9441

890.9

 

 

12

Орхон

20831

1616.7

20828

1614.5

3

2.0

13

Өвөрхангай

25176

2322.4

25110

2316.3

66

6

14

Өмнөговь

41374

3167.4

41342

3144.5

32

23

15

Сүхбаатар

10968

990.4

10939

987.7

29

2.7

16

Сэлэнгэ

47318

9100.9

47285

9089.6

33

11.3

17

Төв

72806

13294.9

72806

13294.9

95

0.8

18

Увс

10845

1066.3

10750

1065.6

3

10

19

Ховд

13149

1921.3

13145

1911.3

15

8.9

20

Хөвсгөл

14697

1454.4

14682

1445.5

7

0.7

21

Хэнтий

23858

2498.5

23851

2497.8

 

 

22

Нийслэл

203958

10842.1

203958

10842.2

812

7.2

Улсын хэмжээнд

663145

68091.1

661910

67992.2

1235

99.4

2022 онд нийт 32392 иргэнд 3967.8 га газрыг өмчлүүлэхээс гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 32358 иргэнд 3937.3 га, аж ахуйн зориулалтаар 34 иргэнд 30.50 га газрыг тус тус өмчлүүлэхээр Монгол улсын Засгийн газрын 121 дүгээр тогтоолоор баталсан байна.  

 

 

 

 

 

 

Дээш буцах