EN

Мэдээлэл, технологийн хэлтэс

Хүснэгт 1. мэдээлэл, технологийн хэлтсийн албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Хэлтсийн дарга

П.Нямдаваа 

321299

103а

2

Мэдээллийн аюулгүй байдал, салбарын мэдээллийн систем, сүлжээ хариуцсан ахлах инженер

Н.Батболд

264586

104

3

Орон зайн мэдээллийн системийн удирдлага, зохион байгуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

-

    

        

4

Салбарын мэдээлэл дамжуулах сүлжээ, техник хангамж хариуцсан инженер

Ё.Ивээлт

5

Орон зайн өгөгдөл боловсруулалт загварчлал хариуцсан инженер

Б.Мөнхтулга

     264596

         206

 

6

Салбарын програм хангамжийн хөгжүүлэлт хариуцсан инженер

Д.Дэлгэрбаяр

Дээш буцах