EN

Газар зохион байгуулалтын хэлтэс

Хүснэгт 1. Газар зохион байгуулалтын хэлтсийн албан хаагчдын нэрс

1

Хэлтсийн дарга

Ц.Ихбаяр

262816

207

2

Улсын тусгай хэрэгцээний газрын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

   Ж.Энхчимэг

264592

 123

3

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Г.Гэрэлтуяа 

4

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Эрдэнэтуяа

5

Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Пүрэвжаргал

6

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 Б.Тэргүүнцэцэг

7

Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн
Ш.Дашдондог

8

Хот тосгон, бусад суурин газрын төлөвлөлт болон газар чөлөөлөлтийн асуудал хариуцсан  мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч   Э.Шинэтөрболд

9

Тусгай хэрэгцээний газрын газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Түмэндэмбэрэл

 

 

10

Хот тосгон, бусад суурин газрын төлөвлөлт, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Э.Бүжинлхам

 

 

Дээш буцах