EN

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2016-2020/

Дээш буцах