EN

"ЗАЙНААС ТАНДАН СУДЛАХ АРГААР БЭЛЧЭЭРИЙН ГАЗРЫН МОНИТОРИНГ ХИЙХ АРГАЧИЛСАН ЗААВАР" санал авах

         Бэлчээрийн төлөв байдал, чанарын мониторингийн ажил гүйцэтгэх, бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийн явцыг хянах, цаг тухайд нь илрүүлэх, доройтол, талхлагдлаас урьдчилан сэргийлэх, бэлчээр ашиглалтын даац, ачааллыг тохируулах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, мэдээллийн сан үүсгэх, хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгөх, хүргэх зорилгоор бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг зайнаас тандан судлалын аргаар үнэлэх, мониторингийн сүлжээ байгуулах, ажиллуулахад ашиглах "ЗАЙНААС ТАНДАН СУДЛАХ АРГААР БЭЛЧЭЭРИЙН ГАЗРЫН  МОНИТОРИНГ ХИЙХ АРГАЧИЛСАН ЗААВАР" боловсрууллаа. 

     Иймд "ЗАЙНААС ТАНДАН СУДЛАХ АРГААР БЭЛЧЭЭРИЙН ГАЗРЫН  МОНИТОРИНГ ХИЙХ АРГАЧИЛСАН ЗААВАР”-ын төсөлтэй танилцаж, дараах munkhtsetseg.do@gazar.gov.mn цахим шуудангаар 3 дугаар сарын 10-ны дотор саналаа илгээнэ үү. Зааврын төслийг хавсаргав.

         

         Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтэс

         Утас: 51263676

Дээш буцах