EN

“Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах тусгай зөвшөөрлийг хуулийн этгээдэд олгох, хяналт тавих журам”-ын төсөлд санал авах тухай

Хот байгуулалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс “Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах тусгай зөвшөөрлийг хуулийн этгээдэд олгох, хяналт тавих журам”-ыг шинээр боловсрууллаа.

Иймд Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах тусгай зөвшөөрлийг хуулийн этгээдэд олгох, хяналт тавих журам-ын төсөлтэй танилцаж, дараах odbaatar.b@gazar.gov.mn цахим шуудангаар 7 дугаар сарын 30-ны дотор саналаа илгээнэ үү. Журмын төслийг хавсаргав.

Хот байгуулалтын хэлтэс

Утас: 70003959

Дээш буцах