EN

"Загвар батлах " тухай (Улсын тусгай хэрэгцээний газарт ашиглах эрхийн гэрчилгээний загвар)

    Газрын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/61 дугаар тушаал "Улсын тусгай хэрэгцээний газарт ашиглах эрхийн гэрчилгээ"-ний загвартай танилцах бол энд дарна уу

Дээш буцах