EN

"Журам батлах" тухай

    Газрын даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/161 дугаар тушаал "Албан хэрэг хөтлөлтийн журам"-тай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах