EN

"Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр" батлах тухай

    Газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/74 дугаар тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах