EN

"Журам батлах" тухай (Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам)

    Газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн А/293 дугаар тушаалаар "Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам"-ыг баталсан. Батлагдсан журамтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах