EN

"Журам батлах" тухай (Иргэнд газар өмчлүүлж кадастр хийх журам)

    Газрын даргын 2011 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 211 дугаар тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах