EN

"Гарын авлага" батлах тухай (Антены тогтмол цэг хүртэлх эгц босоо өндрийг тооцолон бодох гарын авлага)

    Газрын даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/211 дугаар тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах