EN

"Аргачлал батлах" тухай (Баг, хорооны хилийн заагийг тодорхойлох, баталгаажуулах аргачлал)

    Газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/249 дугаар тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах