EN

"Арга зүй, шалгуур үзүүлэлтүүд" батлах тухай

    Газрын даргын 2015 оны 9 дүгээр сарын 9-ны өдрийн А/200 дугаар тушаал "Тохиромжтой байдлын үнэлгээ хийх арга зүй, шалгуур үзүүлэлтүүд"-тэй танилцах бол энд дарна уу.

Дээш буцах