EN

“ГУДАМЖ, ЗАМ, ТАЛБАЙ, ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙГ ХАЯГЖУУЛАХ ЖУРАМ”-ЫГ ШИНЭЧЛЭН БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛУУЛЛАА.

“Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж батлууллаа.

Дээш буцах