EN

“ОРЧИН ҮЕИЙН КАДАСТР-20” ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Тус зөвөлгөөнд Барилга, хот байгуулалтын яам, Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар зэрэг төр хувийн хэвшил, их дээд сургуулийн багш, эрдэмтэн, доктор, 2002 оноос хойш кадастрын асуудал хариуцан ажиллаж байсан үе үеийн мэргэжилтэнүүдийн төлөөлөл оролцох гэж байна.
Зөвлөгөөнөөр Монгол Улсын кадастрын салбарын өнөөгийн байдал, 20 жилийн хөгжил, ирээдүйд хийгдэх томоохон арга хэмжээний талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэх болно.
Дээш буцах