EN

Ногоон алт, малын эрүүл мэнд төслийн үр дүнг хүлээлгэн өгөх Ёслолын үйл ажиллагаа

Ногоон алт, малын эрүүл мэнд төслийн үр дүнг хүлээлгэн өгөх Ёслолын үйл ажиллагаа 2021 оны 5-р сарын 28-ны өдөр ГЗБГЗЗГ-ын 205 тоот хурлын танхимд болон цахимаар болох гэж байна. 

Дээш буцах