EN

  Цахим системүүд

  • MONPOS - GNSS -ийн онлайн боловсруулалтын систем

   MONPOS - GNSS -ийн онлайн боловсруулалтын систем

  • Газар зохион байгуулалтын цахим систем

   Газар зохион байгуулалтын цахим систем

  • Газрын биржийн цахим систем

   Газрын биржийн цахим систем

  • Геодезийн цэг, тэмдэгтийн цахим мэдээллийн сан

   Геодезийн цэг, тэмдэгтийн цахим мэдээллийн сан

  • Геопортал /Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем/

   Геопортал /Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем/

  • Кадастрын мэдээллийн систем

   Кадастрын мэдээллийн систем

  • Солбицол хооронд хөрвүүлэх

   Солбицол хооронд хөрвүүлэх

  Газрын Статистик


  Газрын жиргээ

  Төрийн архив

  Төрийн архивд хадгалагдаж буй салбарын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон түүхэн газрын зураг, холбогдох баримт материалыг архивын хосгүй үнэт зүйлд бүртгүүлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, түүх, соёлын үнэт баримт материал, өвийг хадгалж хамгаалах, олон нийтэд үйлчлэх, түгээх

  Хууль эрх зүйн акт

  Дээш буцах