EN

"Аргачилсан заавар" батлах тухай

 Барилга, хот байгуулалтын сайдын  2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 34 дугаар тушаалаар  "Бэлчээрийн газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар, Тариалан, атаршсан газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар, Хот суурин газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар, Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар" тус тус батлагдсан. Газрын даргын 34 дугаар тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах