EN

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2022 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2022 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөтэй танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах