EN

  Геодезийн тулгуур сүлжээ

  Энэхүү үндсэн дүрэм нь Монгол Улсын геодезийн сүлжээг хиймэл дагуул (GPS/ГЛОНАСС) -ын технологиор байгуулах бүтэц, арга, техникийн үндсэн шаардлага, аргачлалыг тодорхойлно

  • Триангуляцийн сүлжээний 25000 гаруй цэг
  • Өндрийн сүлжээний 3000 гаруй цэг
  • Гравиметрийн сүлжээний 140 гаруй цэг
  • Полигонометрийн сүлжээний 1000 орчим цэг
  • GPS-ийн сүлжээний 1500-аад цэг

  Системд нэвтрэх
  Дээш буцах