EN

Газар зохион байгуулалтын хөмрөг

    Монгол улсад газар зохион байгуулалтын салбар 1954 онд үүсч хөгжсөн ба МАХН-ын Төв хороо, Сайд нарын зөвлөлийн 1974 оны 19 дүгээр тогтоолоор Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сан үүссэн байна.  Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сангийн анхны баримт нь 1959 оны аж ахуй хоорондын газар зохион байгуулалтын эх материал юм. Үүни...

Үйлчилгээний жагсаалт

Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн ангилал Өгөгдлийн сангийн чиглэл Өгөгдлийн сангийн төрөл Өгөгдлийн сангийн ангилал Өгөгдлийн сангийн нэр Хамрах хүрээ Өгөгдлийн төрөл Өгөгдлийн өргөтгөл 1 Геодези, зураг зүй 1.1 Сүлжээний мэдээлэл 1.1.1 ...

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажил     Газрын тухай хуулийн 58.1-д зааснаар “Газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах үйл ажиллагаанд төрийн хяналтыг тасралтгүй хэрэгжүүлэх зорилгоор газрын төлөв байдал, чанарын тогтвортой, гол үзүүлэлтүүдийг хууль тогтоомжид заасан хугацаанд давтан тодорхойлж улсын хяна...

Газрын мониторингийн сүлжээ

Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлж, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн үндэсний сүлжээ байгуулах” гэрээт ажил     Барилга, хот байгуулалтын яам “АТТП” ХХК-тай “Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлж, газрын төлөв байдал, чан...

Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтэс

Зорилго:     Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн суурь судалгаа, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, мониторингийн үйл ажиллагааг эрхлэн, нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд оршино. Үндсэн чиг үүрэг: Газрын нэгдмэл сангийн ангилал бүрээр газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээ байгуулах, тогтвортой үйл ажиллагааг ханга...

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, газрын нөхөн сэргээлт хийх

Журам Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 191 дугаар тушаалаар батлагдсан "Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийг хуулийн этгээдэд олгох, тэдгээрт хяналт тавих журам"-тай танилцах бол энд дарна уу. Заавар, гарын авлага Бэлчээрийн газрыг экологийн чада...

Шинээр суурьшил үүсгэх газарт газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал батлагдлаа

Өнөөгийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд 330 сум, 38 суурин газар байна. Эдгээр суурин газруудын хот суурины эдэлбэр газрын хил зааг тодорхойгүй, газрын нэгдмэл сангийн ангиллыг нарийвчлан зураглаж, бүртгэдэггүйгээс хот суурины газар хяналтгүйгээр тэлж Монгол Улсын Үндсэн хууль, Газрын тухай хууль, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуу...

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ.

    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь хот тосгон, бусад суурин газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлыг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.     Энэхүү зөвлөх үйлчилгээгээр Нийслэлийн 8 дүүргийн 97 хорооны (Багануур дүүргээс бусад) хо...

Газрын харилцааны салбарын хэмжээнд 2019 оныг “Иргэн төвтэй, ил тод, ухаалаг газрын харилцаа”-ны жил болгон зарлалаа

Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгон зарласантай холбогдуулан Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар хуралдааны шийдвэрийн дагуу тус газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/25 дугаар тушаалаар 2019 оныг салбарын хэмжэ...

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

    "Газар зохион байгуулалт, мониторингийн" сургалт 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газарт амжилттай болж өнгөрлөө. Сургалтыг Газар зохион байгуулалт, Суурь судалгаа мониторингийн хэлтэс зохион байгууллаа.     Сургалтад 21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар...