EN

Газрын дуудлага худалдаа

    Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар болон Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас хамтран газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр түргэн, шуурхай, ил тодоор зохион байгуулах, газрын барьцаа, түрээсийн бүртгэл хийх, га...

Хөрөнгө оруулалтын ажил

1. “Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлж, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн үндэсний сүлжээ байгуулах” гэрээт ажил Ажлын зорилго:     Улсын хэмжээнд газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын газарт газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн цэг, сүлжээг байгуулж, салбар...

Газрын биржийн цахим систем

“Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажилла...

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН БАГЦ ХУУЛЬ- БҮРТГЭЛИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

    Өнөөдөр “Улсын Бүртгэлийн Багц Хууль - Бүртгэлийн цахим үйлчилгээ” хэлэлцүүлэг амжилттай зохион байгуулагдлаа. Улсын бүртгэлийн ажилтны өдрийг угтсан уг хэлэлцүүлгийг УИХ-ын Цахим бодлогын түр хороо, Хууль зүйн, дотоод хэргийн яам болон Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар хамтран зохион байгуулав. Хэлэлцүүлэгт Улсын их хурлын г...

ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ ТӨВ НЭЭГДЛЭЭ.

    Газрын тухай хуульд Газрын биржийг байгуулж, ажиллуулахаар заасны дагуу Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь 2016 оноос эхлэн Газрын биржийн цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү системээр газар өмчлөх, эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр түргэн, шуурхай,...

"НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ" СҮХБААТАРЫН ТАЛБАЙ ДЭЭР АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

    Монгол улсын засгийн газраас “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил болгон зарласантай холбогдуулан Барилга, хот байгуулалтын яам болон харъяа байгууллагуудын "нээлттэй өдөрлөг" өнөөдөр 2019 оны 9 дүгээр сарын 23-нд Сүхбаатарын талбай дээр амжилттай явагдлаа. Мөн “Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар” нь...

ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ХУВИЛБАР, ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ЛЭНД МЕНЕЖЕР ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ВЭБ СИСТЕМ, ГАЗРЫН ТАТВАР, ТӨЛБӨРИЙН СИСТЕМ, ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЦАХИМ СИСТЕМИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Тус газраас хэрэгжүүлж буй “Аймаг, нийслэлийн газрын кадастрын мэдээллийн санг өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлж засварлан, улсын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн системд холбож, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх”, “Улсын хэмжээнд газрын бодит үнэ цэнийг олон улсын жишгийн дагуу зах зээлийн зарчимд үндэслэн тогтоож, газрын суурь үний...

“ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САНГИЙН УДИРДЛАГЫН НЭГДСЭН ЦАХИМ СИСТЕМ”-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 110 дугаар тогтоолоор Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлж, улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр тогтлоо. Уг тогтоолоор Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэнтэй холбоотойгоор холбогдох арга хэмжээнүүдийг а...

Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын мэдээллийг хаанаас авах боломжтой вэ?

    Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын мэдээ, мэдээллийг Газрын биржийн цахим систем (www.mle.mn)-ээс авах боломжтой бөгөөд тус системд 2016 оноос хойш зохион байгуулагдсан болон тухайн жилд зохион байгуулахаар төлөвлөж буй газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын зар мэдээлэл бүртгэгддэг. Тус системийн “Газ...

Цахим дуудлага худалдаанд хэрхэн оролцох вэ?

    Газрын биржийн цахим систем (www.mle.mn)-д “хэрэглэгч”-ээр бүртгүүлэн аймаг, нийслэлийн газрын албанаас зарласан Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт илгээж оролцох боломжтой. Цахим дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг дуудлага худалдаа явагдахаас ажлын 5 хоногийн өмнөөс эхлүүл...