EN

Кадастрын мэдээллийн сан хөмрөг

    2000 оноос өмнө нэгж талбар, кадастрын зураглал, газар өмчлөл гэх мэт ойлголтууд шинэлэг ойлголт байсан. 2002 оны 6 дугаар сарын 27-нд Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх хууль батлагдсанаар Монгол улсын иргэн хуулийн хүрээнд хэсэг газар өмчлөхөд тухайн газрын хил хязгаарыг зураглах, бүртгэх ажил болон тоон мэдээллийн сан байгуулах за...

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ГАЗРЫН АЛБАНД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨВ

“Аймаг, нийслэлийн газрын кадастрын мэдээллийн санг өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлж засварлан, улсын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн системд холбож, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх” төслийн хүрээнд нийслэлийн Газрын албанд иж бүрэн суурин компьютер болон олон үйлдэлт хувилагч төхөөрөмж хүлээлгэн өгөх арга хэмжээ 2019 оны 03 дугаар сар...

"НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ" СҮХБААТАРЫН ТАЛБАЙ ДЭЭР АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

    Монгол улсын засгийн газраас “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил болгон зарласантай холбогдуулан Барилга, хот байгуулалтын яам болон харъяа байгууллагуудын "нээлттэй өдөрлөг" өнөөдөр 2019 оны 9 дүгээр сарын 23-нд Сүхбаатарын талбай дээр амжилттай явагдлаа. Мөн “Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар” нь...

Газар өмчлөгч иргэнд хориглох зүйл

Газар өмчлөгч иргэнд дараах зүйлсийг хориглоно. Өмчийн газраа худалдах, арилжих, өвлүүлэх, бэлэглэх, барьцаалах зэргээр гадаадын иргэн, гадаадын хуулийн этгээд, харъяалалгүй хүний өмчлөл, эзэмшилд шилжүүлэх Өмчийн газраа харъяалах Засаг даргын зөвшөөрөлгүйгээр бусдад эзэмшүүлэх, ашиглуулах Өмчийн газраа хүн амын эрүүл мэнд, байгаль хамгаалал, ...

Газрын түрээс болон худалдааны зарын баттай эх сурвалжтай мэдээллийг хаанаас авах боломжтой вэ?

    Газрын биржийн цахим системд иргэн, хуулийн этгээдийн бүртгэн оруулсан газар, үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах, түрээслэх зар мэдээлэл байх бөгөөд өөрийн хүссэнээр шүүж хэрэгцээт газрын мэдээллийг авах боломжтой.     Тус системд бүртгэгдсэн зар мэдээлэлд газрын хэмжээ, төрөл, зориулалт, байршил, үнэ зэрэг мэдээллүүд байх бөгөөд...

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Хариуцах нэгжийн нэр Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин 1 2 3 4 "Нэг. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн геодези...

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Хариуцах нэгжийн нэр Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин 1 2 3 4   "Нэг. Монгол Улсын нутаг дэвсгэ...

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Хариуцах нэгжийн нэр Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин 1 2 3 4 "Нэг. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээн...

2016 оны үр дүнгийн үйл ажиллагааны тайлан

 Нэг. Нийт арга хэмжээний биелэлт: Гэрээнд тусгагдсан нийт арга хэмжээ тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлт (тоо хэмжээ, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин Жинхэнэ гүйцэтгэл (тоо хэмжээ, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрсэн түвшин) Тухайн нийт арга хэмжээний биелэлтэд төсвийн ерөнхийлөн  з...

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт   Хариуцах  нэгжийн нэр, Эсхүл менежерийн нэр Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин 1 2 3 5 "Нэг. М...