EN

Газар зүйн нэр

    Газар зүйн нэр нь тухайн улс, үндэстний үгсийн сангийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд соёлын (биет бус) өвийн онцгой нэгэн төрөл зүйл учир түүнийг хадгалан хамгаалах, үнэн зөв бичиж, ном товхимол, хэвлэл мэдээлэл, газрын зураг зэрэгт батлагдсан үнэн зөв нэрийг хэрэглэх, гадаад хэлэнд галиглах, бусад улс үндэстнүүдтэй газар зүйн нэрийг...

Дунд масштабын байр зүйн зураг

Дунд масштабын байр зүйн зураг, агаарын зургаар Монгол орны нутаг дэвсгэрийг зурагжуулсан байдал     Монгол орныг зурагжуулах ажил нь дэд бүтэц, хөдөө аж ахуйн, батлан хамгаалах, аюулгүй байдал, аялал жуулчлал гэх мэт салбаруудын бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны эхлэлийг тавих төлөвлөх ажлын эхлэл байдаг. Энэ үүргээ Улсын геодези, зура...

Тогтвортой хөгжлийн зорилт-2030

    2015 оны 9-р сард Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын (НҮБ) гишүүн 193 орны төрийн тэргүүнүүд Ерөнхий Асамблейн 70-р чуулганы үеэр “Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгууд” (Sustainable Development Goals) хөтөлбөрийг баталсан бөгөөд 2030 он гэхэд 17 зорилго, 169 зорилтын хүрээнд дэлхийн улс орнууд өөрт тулгарсан саад бэрхшээлийг даван ту...

Хабитат хөтөлбөр

    НҮБ-ын Хабитат нь хотын сайн сайхан ирээдүйн төлөө ажилладаг. 90 гаруй оронд суурилсан бид нийгэм, байгаль орчинд ээлтэй хот, суурин, хорооллын хөгжилд дэмжлэг үзүүлдэг. НҮБ-Хабитат нь бүх хүмүүсийн амьжиргааны түвшин сайтай, шаардлага хангасан байраар хангахыг хичээдэг. Хотжилт гайхалтай түвшинд явагдаж байна.     Дэлхийн ...

Геодези, байр зүйн зургийн хөмрөг

    Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хийгдсэн геодези, зураг зүйн ажлыг нэгдсэн төлөвлөгөөтэйгээр төвлөрүүлэн явуулж, түүний материаллаг баазыг бэхжүүлэх зорилгоор БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1970 оны 232 дугаар тогтоолоор УГЗЗГ /Улсын геодези, зураг зүйн газар/ байгуулагдсан.     Энэ үед 6 төрлийн масштабын байр зүйн зураг, ф...

Хөрөнгө оруулалтын ажил

1. “Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлж, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн үндэсний сүлжээ байгуулах” гэрээт ажил Ажлын зорилго:     Улсын хэмжээнд газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын газарт газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн цэг, сүлжээг байгуулж, салбар...

Агаар, сансрын зургийн хөмрөг

    Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 1967-1990 онд ЗХУ (хуучин нэрээр)-ын Батлан хамгаалах яамны Цэргийн агаар мандлаас газрын зураг авах газар, Москва, Новосибирск хотуудын Аэрогеодезийн үйлдвэр болон УГЗЗГ (хуучин нэрээр)-аас хариуцан улс эх орныг зурагжуулах ажлыг хийж эхэлсэн. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд агаар мандл...

Олон улсын төслүүд

    Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар нь салбарын хөгжлийг сайжруулахын тулд олон улсын төсөл, хөтөлбөрүүдийг Монгол орондоо амжилттай хэрэгжүүлэхийг зорин ажилладаг. Орос, Солонгос, Япон улс болон Дэлхийн банк, НҮБ зэрэг байгууллагуудын төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна. Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Орон зайн өгөгдлийн ...

Гадаад хамтын ажиллагаа

     Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр гадаад улсын үйл ажиллагааны чиглэл ижил төстэй байгууллагууд болон олон улсын байгууллагуудтай нягт хамтран ажилладаг. Үүнд:  Нэгдсэн Үндэсний байгууллага Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн Зөв...

Газар зохион байгуулалтын хөмрөг

    Монгол улсад газар зохион байгуулалтын салбар 1954 онд үүсч хөгжсөн ба МАХН-ын Төв хороо, Сайд нарын зөвлөлийн 1974 оны 19 дүгээр тогтоолоор Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сан үүссэн байна.  Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сангийн анхны баримт нь 1959 оны аж ахуй хоорондын газар зохион байгуулалтын эх материал юм. Үүни...