EN

Геодези, зураг зүйн

Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Овог, нэр, утас

Байгууллага, албан тушаал

Мэргэжил, цол, зэрэг

1.     

А.Батбаяр

ГЗБГЗЗГ-ын орлогч дарга

МТ-ийн инженер, Эрх зүйч, Удирдахуйн ухааны магистр, докторант

2.     

С.Энхтуяа

ГЗБГЗЗГ-ын ЗУХАГ-ын ахлах мэргэжилтэн

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

3.     

Б.Болормаа

ШУТИС, ГУУС-ийн Геодезийн салбарын багш

Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер

4.     

Л.Баасанжав

Ахмад ажилтан

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

5.     

Ч.Цэрэнбат

“Инженер геодези” ХХК-ийн захирал

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

6.     

Г.Нарантуяа

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, ахлах байцаагч

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

7.     

Ц.Дашзэвгэ

МГФЗЗХ-ны УЗ-ийн гишүүн

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

8.     

П.Эрдэнэчимэг

ШУТИС, ГУУС-ийн Геодезийн салбарын багш

Геодезийн инженер, Доктор

9.     

Т.Балжинням

ХААИС-ийн АБС-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

МУ-ын зөвлөх инженер, Доктор.проф

10.  

П.Алтанцэцэг

“Геосан” ХХК-ийн дэд захирал

Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер

11.  

Д.Түвшинбаяр

ХААИС-ийн багш

Зураг зүйч инженер, МУ-ын зөвлөх инженер,

Доктор, дэд профессор

12.  

Ч.Болорчулуун

МУИС-ийн ШУС, Газар зүйн тэнхмийн багш

Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер

13.  

Я.Сандагдорж

Эм Пи Эм ХХК-ийн захирал

Зураг зүйн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

14.  

О.Хосбаяр

ГФЗЗХ-ны тэргүүн

Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер

15.  

Д.Мөнхцэцэг

ГЗБГЗЗГ-ын ГЗЗХ-ийн дарга

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүний ажиллах журам

Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэх асуудал

Дээш буцах