EN

Хүний нөөц

    2010 оноос эхлэн Монгол Улсын Их Сургууль нь Байгаль орчны зайнаас тандан судлал ба газар зүйн мэдээллийн систем хөтөлбөрөөр мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэн. 2019 оны байдлаар нийт 109 оюутан төгссөн бөгөөд нийт төгсөгчдийн 25% нь хувийн байгууллагуудад, 10 % нь төрийн байгууллага болон шинжлэх ухааны академид, 20% нь гадаадад суралцаж, 45% нь бусад салбаруудад ажиллаж байна.

Зураг 1. Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа /2019 он/

                                                Эх сурвалж: МУИС - Газарзүйн тэнхмийн багш, Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер  Ч.Болорчулуун

Дээш буцах