EN

Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх

Журам

  • Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 191 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийг хуулийн этгээдэд олгох, тэдгээрт хяналт тавих журам"-тай танилцах бол  энд дарна уу.

Бүрдүүлэх баримт бичиг

  • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр эрх авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалттай танилцах бол энд дарна уу

Мэргэжлийн байгууллагуудын жагсаалт

    2020 оны 07 дугаар сарын байдлаар “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй хуулийн этгээдийн жагсаалт. /Хүснэгт 1/

Хүснэгт 1. “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй хуулийн этгээдийн жагсаалт

Хуулийн этгээдийн нэр

Захирал

Утас

Эрх дуусах хугацаа

1

Эрхэмгазар ХХК

Д.Буянцогт

99633336, 80633336

2020/09/26

2

Шүтээнбайгаль ХХК

Ж.Урансайхан

70000061, 99222100

2020/09/26

3

Билтэм ХХК

Т.Батбаяр

88010409, 80111011

2020/09/26

4

Инженер геодези ХХК

Ц.Билэг

91915974

2021/02/20

5

Газар дэлхий ХХК

Д.Энхбаяр

96664424, 70124424

2021/02/20

6

Ланд Овнер ХХК

Г.Гантулга

99995978, 77802020

2021/02/20

7

Экситос ХХК

Д.Ариунчимэг

99093157

2021/02/20

8

Геомэп ХХК

Ю.Чүлтэм

88491195, 99164934

2021/02/20

9

Лапланд эко ХХК

Ц.Төмөрбаатар

99098971

2021/03/30

10

Арвижих сүрвэй ХХК

Т.Намуун

99459445, 96889445

2021/03/30

11

Эхмонголын байгаль ХХК

С.Түмэннаст

70105806, 88085806

2021/05/22

12

Газар орчин ХХК

Д.Энхзул

95262335, 99272727

2021/05/22

13

Тэгшхэм групп ХХК

Д.Цэцэгсүрэн

99118158, 70118088

2021/07/05

14

Хөвсгөлзамилан ХХК

Ч.Энхбат

99117712, 88103619

2021/07/05

15

Геомастер ХХК

Ц.Мөнхтогтох

323211, 99113571

2021/10/19

16

Эхлэл халдун ХХК

Б.Батчимэг

88895352, 99075199

2021/10/19

17

Топмаф ХХК

Д.Баттогтох

94111299

2021/10/19

18

Гео аксис ХХК

Р.Хадбаатар

99003944, 99408755

2021/10/19

19

Хануйн цав ХХК

Г.Баасансүрэн

91116958

2021/10/19

20

АТТП ХХК

Н.Амарбат

99118722, 70115678

2022/03/19

21

Ланд протектор ХХК

О.Анхбаяр

99140437, 91281616

2022/03/19

22

Гео од ХХК

Ю.Ариунболд

99372266, 99016314

2022/03/19

23

Вектор мэп ХХК

 Ш.Наран-Очир

99251610, 99039903

2022/06/03

24

Тэнхлэг Уул ХХК

Т.Мөнхцолмон

96017737, 88070219

2022/06/03

25

Гэгээ манал их ХХК

Ч.Баасанжаргал

80089921, 91059922

2022/06/03

26

Говь-Эко ХХК

Б.Цэвээндарь

88118186, 88117559

2022/06/03

27

Гео интегрейшн ХХК

Б.Очирзул

99952341, 99398698

2023.02.21

28

Софт мастер ХХК

Б.Анхболд

89006176

2023.02.21

29

Төгс төсөл ХХК

Э.Довчин

99992870

2023.02.21

30

Гурвантайга ХХК

Б.Энхмаа

88092304

2023.02.21

31

Геоботаник ХХК

Д.Цэвэгмэд

91915288, 91044499

2023.02.21

32

Ланрес ХХК

Д.Оюунгэрэл

99119238, 96651077

2023.02.21

33

Үзмон ХХК

Ү.Гантиг

99208856, 91208856

2023.03.12

34

Газарсервис ХХК

Ц.Бадам

70112080, 99006383, 99080900

2023.03.12

35

Эрин кадастр ХХК

П.Энхтөр

99070301

2023.03.12

36

Лэндмеп ХХК

Ш.Энхбаяр

94949176, 99133000

2023.03.12

37

Эхлэх цэг хангай ХХК

Л.Пүрвээ

88229095, 89891089

2023.06.17

38

Эко-Этно тур ХХК

Л.Мягмаржалбуу

95034748, 98002000

2023.07.02

Дээш буцах