EN

Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх

Мэргэжлийн байгууллагуудын жагсаалт

    2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар “Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх”-тэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт. /Хүснэгт 1/

Хүснэгт 1. “Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх”-тэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт

НЭР

УТАС

1

ГАЗАР ДЭЛХИЙ ХХК

70124424, 91991229

2

АТТП ХХК

70115678, 96668186

3

ГЛОБУС ХХК

99183499

4

ГЕОБОТАНИК ХХК

91044499, 91915288

5

ЛАНРЕС ХХК

99119238, 96651077

6

“ЭКСИТОС” ХХК

99093157, 91916083

7

ЛАНД ОВНЕР ХХК

99995978

8

ЗУУНЫ КАДАСТР

95262335, 70115678, 99247988

9

“ДОРНЫН БАЙГАЛЬ” ХХК

91113626, 98113626

10

“ЭХМОНГОЛЫН БАЙГАЛЬ” ХХК

70105806, 88085806, 80007292

11

“АШИД-АНАНДА” ХХК

98110034, 88110104

12

“МОУНТ РЕСОРС” ХХК

88113791, 80089921

13

БАЯНХАНГАЙ КОНСАЛТИНГ” ХХК

88034734, 88803643, 88103741

14

ЭРИН КАДАСТР ХХК

70115678, 99070301

15

“ҮЗМОН” ХХК

99208856, 88014604

16

ВЕКТОР МЭП ХХК

88251610, 99039903

17

ЭРХЭМГАЗАР ХХК

99633336, 80633336

18

ГЕОЦЕНОЗ ХХК

99119534, 99044311, 70131777

19

ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ ХХК

99060279, 99086801

20

ГЕОДАТА ХХК

99733185, 70005003

21

ГУРВАН ТАЙГА ХХК

99097341, 88092304

22

ГАЗАР СЕРВИС ХХК

99006383, 70112080, 99080900

23

ЭХЛЭХ ЦЭГ ХАНГАЙ ХХК

88229095, 89891089

26

ДӨРВӨН ТАЛСТ ЭКОЛОГИ ХХК

88113167

27

ТОСТ ЭЛС ХХК

99129934, 96664654

28

ЦАГААН УУЛЫН ОРГИЛ ХХК

99878439

29

“ЭХЛЭЛ ХАЛДУН” ХХК

99075799, 88895352

30

БИЛТЭМ ХХК

88010409,80111011

31

ШҮТЭЭНБАЙГАЛЬ ХХК

70000061,99222100

32

“ГАЗАР ОРЧИН” ХХК

95262335, 99272727

33

БАЯНБАЛЖ ХХК

88055685,96077712

34

ЭРХЭМ ГАЗАР ХХК

99633336, 80633336, 96633336

35

“ГЕО АКСИС” ХХК

99003944, 99408755

36

ЭКОХАЙРХАН ХХК

88007706

37

АВАТАР ХХК

99271589,99613996

38

“ХӨВСГӨЛЗАМИЛАН” ХХК

99117712, 88103619

39

ОД СҮРВЭЙ ХХК

88075179, 99154158

40

ЭХЛЭХ ЦЭГ ХАНГАЙ ХХК

88229095, 89891089

41

ГЕОЭКОБ ХХК

88877950,99088579

42

“ТОД БАЙГАЛЬ” ХХК

95229000

43

ЖЕОДЕТИК” ХХК

91913291

44

“ГЕОМЭП” ХХК

88491195, 99164934

45

ГРАНД АМУР ХХК

99219977

46

“ТЭГШХЭМ ГРУПП” ХХК

99118158, 70118088

47

АНУСЕРВЭЙ ХХК

99063183

48

“МОНГАЗАР ЭКОЛОГИ” ХХК

99075720

49

“ТЭССҮРВЭЙ” ХХК

99053332, 98893330

50

“ЖЭМР” ХХК

70154461

51

“ШҮРЭН ЗАВЪЯА” ХХК

88011478

52

“ГЕОМЭП ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК

99115238, 76764040

53

“ЛАПЛАНД ЭКО” ХХК

99098971

54

“АРВИЖИХ СҮРВЭЙ” ХХК

99459445, 96889445

55

“ХОС АЛТАН ПИРАМИД” ХХК

99001424, 88012993

56

“ЭКОЦОГЦ ШИЙДЭЛ” ХХК

99906952

57

“ВОРЛДГОБИ ГРУПП” ХХК

83086328

58

“САБЛАЙМ” ХХК

70009298, 88109298

59

ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК

91915974

60

“ТОПМАФ” ХХК

94111299

61

СУВРАГАСАЙХАН ХХК

99075014

62

“ГЕО ОД” ХХ

99372266, 99016314

63

ХОССАНАА ХХК

99019797

64

САННИ ТРЕЙД ХХК

99192160,99122984

65

УЛИАСТАЙН НЕФТЬ КОНСТРАКШН

99634580

66

“ГЕОМАСТЕР” ХХК

323211, 99113571

67

ИХНЭМҮҮН КОНСТРАКШН ХХК

99351127,99997609

68

ЭКО ТРЭНД ХХК

88117678

69

ГЕОСОЛЮШН ХХК

88117061

70

СЭЛЭНГЭ ТУЛГА ХХК

88070411,70362568

71

ШИНЭ КАДАСТР ХХК

99172224, 99909584

72

ЛЭНДМЭП ХХК

94949176,91917676

73

ХҮҮЛЭЙ ХААНЫ ХИШИГ ХХК

98080878,89007994

74

ЦАХИРБУЛАН САНТ ХХК

99113346,99120863

75

ЭМ ЭМ МАРКЕТ ХХК

99056979, 99994633 80889696

76

“ХАНУЙН ЦАВ” ХХК

91116958

77

“ЭНГҮЙ ТАВАН ЭРДЭНЭ” ХХК

88103619, 88117417

78

“ЭКО ЭКСПРЕСС” ХХК

88008616, 88108839

79

“ЛАНД ПРОТЕКТОР” ХХК

99140437, 91281616

80

“СОШИО ЭНВАЙРОНМЕНТАЛ СЕРВИС” ХХК

98111428, 83131428

саалт

Журам

  • Бэлчээрийн газрыг экологийн чадавхаар зураглах заавартай танилцах бол энд дарна уу.
  • Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх
  • Бэлчээрийн төлөв байдлын өөрчлөлтийн загвартай танилцах бол энд дарна уу.
  • Бэлчээрийн газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар
  • Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажлын заавар
  • Тариалангийн газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан зааввар
  • Хот тосгон, бусад суурины газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар
Дээш буцах