EN

Монголын Архитекторийн Эвлэлтэй санал солилцлоо.

Монголын Архитекторийн Эвлэлийн ерөнхийлөгч Э.Хүрэлбаатар болон дэд захирал Д.Зориг нартай хот байгуулалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах дараах 8 чиглэлээр хамтран ажиллахаар санал солилцлоо. Үүнд:
1. Эрх зүйн орчинг сайжруулах хүрээнд Ерөнхий архитекторын дүрмийг шинэчлэх
2. Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөл байгуулах
3. Ёс зүй, хариуцлага
4. Захиалагчийн техникийн хяналт
5. Хот байгуулалтын кадастрын системийг сайжруулах
6. Хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх хүрээнд “мэргэшсэн архитекторийн зэрэг” олгох сургалт зохион байгуулах
7. Азийн 22 оронтой туршлага солилцох, гадаад харилцааг
бэхжүүлэх
8. Уран бүтээлийн танилцуулга хийх
Дээш буцах