EN

“Газар зүйн нэрийг тогтоох, хамгаалах, хадгалах, ашиглах, нэрийн зураг зохиох заавар”-т санал авах тухай

Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс “Газар зүйн нэрийг тогтоох, хамгаалах, хадгалах, ашиглах, нэрийн зураг зохиох заавар”-ыг шинээр боловсрууллаа.

Иймд Газар зүйн нэрийг тогтоох, хамгаалах, хадгалах, ашиглах, нэрийн зураг зохиох заавар-ын төсөлтэй танилцаж, дараах undarmaa.d@gazar.gov.mn цахим шуудангаар 7 дугаар сарын 30-ны дотор саналаа илгээнэ үү. Журмын төслийг хавсаргав.

Геодези, зураг зүйн хэлтэс

Утас: 51-262461

Дээш буцах