EN

"ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРАМ" санал авах

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгохтой холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулах үүднээс “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам”-ыг шинэчлэн боловсрууллаа.

Иймд Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам-ын төсөлтэй танилцаж, дараах urantugs.b@gazar.gov.mn цахим шуудангаар 9 дүгээр сарын 13-ны дотор саналаа илгээнэ үү. Журмын төслийг хавсаргав.

Кадастрын хэлтэс

Утас: 51260785

Дээш буцах