EN

Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

"Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" Монгол улсын Засгийн газрын 2022 оны 07 дугаар тогтоолтой танилцах бол файл хэсэгт дарна уу. 

Дээш буцах