EN

'Дүрэм, журам хүргүүлэх" тухай

    Барилга, хот байгуулалтын яамны 2019 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 03/1211 дугаар тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах