EN

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

    2006 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр батлагдсан Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ танилцах бол энд дарна уу.

Дээш буцах