EN

Салбарын мэдээллийн технологийг ашиглах журам

 Газрын даргын 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/160 дугаар "Салбарын мэдээллийн технологийг ашиглах журам" тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах