EN

Монгол улсын газрын нэгдмэл сангийн ангиллыг олон улсын газар ашиглалтын ангилалд хөрвүүлэх заавар

 Газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/132 дугаар "Монгол улсын газрын нэгдмэл сангийн ангиллыг олон улсын газар ашиглалтын ангилалд хөрвүүлэх заавартушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах