EN

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

 Газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/125 дугаар "Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай" тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах