EN

Архивын цахим системийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам

 Газрын даргын 2022 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/154 дүгээр "Архивын цахим системийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам" тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах