EN

ВИРТУАЛ ДЭЭД ТҮВШНИЙ ФОРУМ-2020

Ковид-19 тахал өвчний улмаас НҮБ-ын Дэлхийн Орон зайн мэдээллийн менежментийн Зөвлөхүүдийн хорооны 6 дахь Дээд түвшний форум-2020 виртуал хэлбэрээр зохион байгуулагдах гэж байна. Орон зайн мэдээллийн нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэх гарын авлага, цаашдын чиг хандлагыг хэлэлцэж байна.

Future Trends in Geospatial Information Management: Five to Ten-year Vision, the relevance and application to national priorities and action plans
9 June 2020, Tuesday
12:00 noon (BST - British Summer Time)/11:00 hrs (UTC - Coordinated Universal Time)

Монголын цагаар 6 дугаар сарын 9-ний 19 цагаас бөгөөд гурван цаг орчим үргэлжлэх болно.

                     http://ggim.un.org/meetings/2020/Virtual_HLF/

Шууд үзэх: https://www.unggim6hlf.org/unggim6hlf/contenttabs/?ctid=3518

Дээш буцах