EN

Smart GEO Expo 2021

        7 дугаар сарын 21-23-ны хооронд болох БНСУ-ын Газар, дэд бүтэц, тээврийн яамнаас зохион байгуулж буй “Smart GEO Expo 2021” нь 2008 оноос эхэлсэн бөгөөд энэ жил 13 дахь жилдээ болох гэж буй гео орон зайн арга хэмжээ юм.  

    Энэ нь орон зайн мэдээллийн салбарын хөгжлийг шинэ түвшинд бий болгох, дотоодын болон олон улсын компаниудын тохирох чиглэлээр харилцан шинэ технологийг сурталчлахад чиглэх юм.

     Онлайн үзэсгэлэн, Глобал үзэсгэлэн, Бизнес уулзалт зэрэг томоохон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

     Онлайнаар зохион байгуулагдах Бизнес уулзалтад таныг урьж байна, ингэснээр та цаг хугацаа хэмнэх юм. Худалдан авалт хийх, бизнес уулзалтанд оролцох, хамтын ажиллагаа өрнүүлэхийг сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллага 6 дугаар сарын 25-аас өмнө холбогдох линк-ээр бүртгүүлнэ үү. Хавсралт файлуудтай танилцана уу.

Smart GEO Expo 2021-Нарийн бичгийн дарга нарын газар

< Overview >

1. Smart GEO Expo 2021(SGE 2021)

   - Period: 21(Wed) July~ 23(Fri)July, 2021

   - Venue: COEX(Samseong-dong, Seoul, Korea)

   - Host: Ministry of Land, Infrastructure and Transport

   - Programs: Exhibition (on/offline), Global Showcase, Business Meeting, and Conference

   - Webpage: www.smartgeoexpo.kr

             2. Business Meeting

            A program to have private consultations leading to successful business matching.

 - Meeting Period: 21 (Wed) July ~ 23(Fri) July, 2021

 - Time: To be arranged between the buyer and the seller

 - Venue: Online Meeting Platform (i.e Zoom)

   * Final schedule to be checked through the guideline SGE secretariat would be sending

 - Operation: Through the online system in SGE 2021 website, a buyer and a seller could have a business meeting upon their needs

- Length & Type: 30-minutes meeting/ Online Meeting Platform (i.e Zoom)

- Important Schedule:

  Buyer Registration: until 25(Fri) June

  Sending of Guidelines from the secretariat: June 30(Wed)

   *Guideline: Meeting time, venue, operation information, and etc

- Interpreter: Provided upon the need from the Secretariat

- Remuneration of Participation: USD 50/Meeting

Дээш буцах