EN

"ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ (ГМС)-ИЙН ӨДӨР" /#GISDAY-2022/

"Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС)-ийн өдөр" /#GISday-2022/ нь энэ жил 2022 оны 11-р сарын 16-ны өдөр "Эрдэнэт Цогцолбор" дээд сургууль дээр болох гэж байна.

Дээш буцах