EN

ГАЗАР ЗҮЙН НЭРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

Газар зүйн нэрийн зөвлөлийн хурал 2020 оны 2 дугаар сарын 06-ны өдрийн 09:00 цагт зохион байгуулагдана.

Дээш буцах