EN

  Цахим системүүд

  • Агаар, сансрын зургийн каталог

   Агаар, сансрын зургийн каталог

  • Газар зүйн нэр, хаягаар хайх

   Газар зүйн нэр, хаягаар хайх

  • Газрын биржийн цахим систем

   Газрын биржийн цахим систем

  • Газрын мониторингийн систем

   Газрын мониторингийн систем

  • Кадастрын мэдээллийн систем

   Кадастрын мэдээллийн систем

  • Солбицол хооронд хөрвүүлэх

   Солбицол хооронд хөрвүүлэх

  • Хот байгуулалтын кадастр

   Хот байгуулалтын кадастр

  Газрын Статистик

  ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ХАНДАЛТ, УЛС, ОРНУУДААР /2019 оны 11 дүгээр сарын 1-10 хүртэлх


  Төрийн архив

  Төрийн архивд хадгалагдаж буй салбарын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон түүхэн газрын зураг, холбогдох баримт материалыг архивын хосгүй үнэт зүйлд бүртгүүлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, түүх, соёлын үнэт баримт материал, өвийг хадгалж хамгаалах, олон нийтэд үйлчлэх, түгээх

  Хууль эрх зүйн акт

  Дээш буцах