EN
Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс

Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс

Зорилго:

    Салбарын болон байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтын үр дүн, гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Үндсэн чиг үүрэг:

  • Cанхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх

Хүснэгт 1.Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий санхүүч

Л.Лувсан

260629

204

2

Мөнгөн хөрөнгө хариуцсан ахлах нягтлан бодогч

Р.Содномцэрэн

 267507

 122

 

3

Орон нутгийн салбар, төлөвлөлт хариуцсан ахлах нягтлан бодогч

С.Мядагмаа

4

Эдийн засагч

Д.Энхтуул

5

Цалин хөлс, гэрээний хэрэгжилт хариуцсан нягтлан бодогч

 -

6

Үндсэн хөрөнгө, бараа материал  хариуцсан нягтлан бодогч

Ч.Бямбахишиг

7

Аж ахуйн менежер

Н.Пүрэвдорж

8

Нярав

Б.Найдан

9

Жолооч

С.Чимэддавга

 

Дээш буцах