EN
Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга

Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга

No.

Байгууллага/аймаг

Овог, Нэр

Албан тушаал

1

Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алба

А. Энхманлай

Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албаны дарга

Дээш буцах