EN
Геодези, зураг зүйн

Геодези, зураг зүйн

Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Овог, нэр, утас

Байгууллага, албан тушаал

Мэргэжил цол зэрэг

1.

А.Батбаяр

ГЗБГЗЗГ-ын орлогч дарга

МТ-ийн инженер, Эрх зүйч, Удирдахуйн ухааны магистр, докторант

2.

С.Энхтуяа

ГЗБГЗЗГ-ын ЗУХАГ-ын ахлах мэргэжилтэн

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

3.

Б.Болормаа

ШУТИС, ГУУС-ийн Геодезийн салбарын багш

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

4.

Л.Баасанжав

Ахмад ажилтан

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

5.

Ч.Цэрэнбат

"Инженер геодези" ХХК-ийн захирал

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

6.

Г.Нарантуяа

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, ахлах байцаагч

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

 7.

Ц.Дашзэвгэ

МГФЗЗХ-ны УЗ-ийн гишүүн

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

8.

П.Эрдэнэчимэг

ШУТИС, ГУУС-ийн Геодезийн салбарын багш

Геодезийн инженер

9.

Т.Балжинням

ХААИС-ийн АБС-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

МУ-ын зөвлөх инженер

10.

П.Алтанцэцэг

"Геосан" ХХК-ийн дэд захирал

Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер

11.

Д.Түвшинбаяр

ХААИС-ийн багш

Зураг зүйч инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

12.

Ч.Болорчулуун

МУИС-ийн ШУС, Газарзүйн тэнхмийн багш

Геодезийн инженер,  МУ-ын мэргэшсэн инженер

13.

Я.Сандагдорж

"Эм Пи Эм" ХХК-ийн дэд захирал

Зураг зүйн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

14.

О.Хосбаяр

ГФЗЗХ-ны тэргүүн

Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер

15.

Д.Мөнхцэцэг

ГЗБГЗЗГ-ын ГЗЗХ-ийн дарга

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүний ажиллах журам

Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэх асуудал

Дээш буцах